Kaftan Dresses


Karina Kaftan (Rose) Karina Kaftan (Rose)
New

Lara Ethnics

PHP 3,500.00
Karina Kaftan (Blue) Karina Kaftan (Blue)
New

Lara Ethnics

PHP 3,500.00
Aya Purple Kaftan Aya Purple Kaftan
New

Lara Ethnics

PHP 3,500.00
Aya Orange Kaftan Aya Orange Kaftan
New

Lara Ethnics

PHP 3,500.00
Alta Kaftan (Rose) Alta Kaftan (Rose)
New

Where Two Find Me

PHP 5,000.00
Alta Kaftan (Mint) Alta Kaftan (Mint)
New

Where Two Find Me

PHP 5,000.00